SZAB-BRI 2009 Kft. vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz támogatási rendszeréhez „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról” című Hirdetményre benyújtott 61551/36/00019 gépi azonosító számú támogatási kérelem keretében.

A szerződött támogatás összege: 4 976 619 Ft.

A támogatás mértéke: 70 %

A projekt tartalma: 

Jelen projektünk keretében 9 fő munkavállaló vesz részt Az IKT technológia használatához szükséges digitális kompetenciák fejlesztése megnevezésű képzésen. A képzés célja, egy IKT eszköz önálló használatához, biztonságos kezeléséhez szükséges ismeretek megszerzése. Adatok, információk, más digitális tartalmaknak az internet használatával történő önálló kereséséhez, megosztásához kapcsolódó ismeretek elsajátítása. Egyszerű dokumentumok, prezentációk és adattáblázatok IKT technológia használatával történő létrehozásához, szerkesztéséhez, kezeléséhez kapcsolódó ismeretek megszerzése, gyakorlati feladatok megoldásával. A képzés során a részt vevők elsajátítják egy IKT eszköz önálló használatához és a digitális tartalmak kezeléséhez kapcsolódó alapvető ismereteket. A részt vevők képesek lesznek az interneten információk és más digitális tartalmak önálló keresésére, elektronikus kapcsolattartásra és információcserére, egy IKT eszköz böngésző és levelező funkciójának használatával, ill. egyéb egyszerű dokumentumok önálló létrehozására és szerkesztésére, egy IKT eszköz szövegszerkesztő funkciójának használatával. A képzés óraszáma 120 óra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.